ที่อยู่ : 11 หมู่ 6 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Tel : 044582400-1
Fax : 044582402

-------------

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์