ที่อยู่ : 11 หมู่ 6 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Tel : 044582400-1
Fax : 044582402
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์