การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์