ราคากลางงานจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ ห้อง รพ.เขวาสินรินทร์

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     ราคากลางงานจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ ห้อง รพ.เขวาสินรินทร์.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์