รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการ ปี ๒๕๖๓

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการ ปี ๒๕๖๓.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์