รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.pdf

     แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์