แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์และวัสดุสำนักงาน วัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์และวัสดุสำนักงาน วัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์