แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์