พิธีส่งมอบของพระราชทาน (เครื่องแบบ) แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอเขวาสินรินทร์

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสุทิดา คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอเขวาสินรินทร์ และ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเขวาสินรินทร์ จัดพิธีส่งมอบของพระราชทาน เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก กระปุกออมสิน และบัตรประจำตัว แก่ ตัวแทนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอเขวาสินรินทร์ รอบที่ ๒  จำนวน ๒๖๔๙ คน 

601019 1 01  601019 1 02 
601019 1 03  601019 1 04 
601019 1 05  601019 1 06 
601019 1 07  601019 1 08 
601019 1 09  601019 1 10 

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์