จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ด้านแพทย์ อำเภอเขวาสินรินทร์ ร่วมกันทำพิมเสนน้ำ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ด้านการแพทย์ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกัน ทำพิมเสนน้ำบรรจุซอง เพื่อแจกให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือ ผู้ที่มีอาการวิงเวียน  ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ พิมเสนจำนวน ๑๕๐๐ ชิ้น

 

601016 1 01 601016 1 02
601016 1 03  601016 1 04 
601016 1 05  601016 1 06 
601016 1 07  601016 1 08 

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์