พิธีส่งมอบของพระราชทาน (เครื่องแบบ) แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอเขวาสินรินทร์

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวันชัย ศรีวงศ์ญาติดี นายอำเภอเขวาสินรินทร์ และ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเขวาสินรินทร์ จัดพิธีส่งมอบของพระราชทาน เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก กระปุกออมสิน และบัตรประจำตัว แก่ จิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิง ฯ ณ หอประชุมอำเภอเขวาสินรินทร์ รอบแรก จำนวน ๘๔๙ คน โดยผู้ประสานงานจิตอาสาแต่ละงานพบปะทีมงานและปฐมนิเทศการแต่งกายด้วย

 

601011 01  601011 02 
601011 03  601011 04 
601011 05  601011 06 
601011 07  601011 08 
601011 09  601011 10 
601011 11  601011 12 
601011 13  601011 14 

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์