ประวัติโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

         ในปี พ.ศ. 2554 กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้งบประมาณ ในการจัดสร้าง โรงพยาบาลประจำอำเภอในอำเภอที่เพิ่งยกฐานะจากกิ่งอำเภอ ซึ่งในจังหวัดสุรินทร์มีทั้งสิ้น 3 อำเภอ คือ โนนนารายณ์ ศรีณรงค์ และเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์จึงได้ประชาคม เพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่เรียกว่า "โคกจราบ" ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่า เพื่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน แต่เนื่องจากพื้นที่เดิมไม่เพียงพอ จึงได้จัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาเงินซื้อที่ดินเพิ่ม จนครบจำนวน 35 ไร่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ชาวเขวาสินรินทร์ นำโดยท่านนายอำเภอ ได้ดำเนินการวางเสาเอก ในพื้นที่โคกจราบ โดยมี หลวงพ่อรอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ นายแพทย์ธงชัย ตรีวิบูลวณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุรินทร์ (ขณะนั้น) ร่วมกันเป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ร่วมกันวางเสาเอกโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554

         หลังจากการวางเสาเอกโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ แล้วก็มีการก่อสร้างเรื่อยมา

ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง วันที่ 21 มกราคม 2555

ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555

ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง วันที่ 3 มีนาคม 2555

ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง วันที่ 31 ตุลาคม 2555

         การไฟฟ้า ได้มาติดตั้งเสาไฟ และหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าให้ โรงพยาบาล

ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

         ได้รับการจัดสรรรถพยาบาล 1 คันและ รถปิ๊กอัพ 1 คัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและส่งต่อผู้ป่วย

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์