มาตรการป้องกันการรับสินบนในเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     มาตรการป้องกันการรับสินบนในเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์