มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์