โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ เป็นประธานเปิด "โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " ซึ่งบูรณาการร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดพะเนารัตน์ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยครั้งนี้ นพ. มงคล เกียรติกวินพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ ประธาน คปสอ.เขวาสินรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ คปสอ.เขวาสินรินทร์ ร่วมออกให้บริการ กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ มะเร็งท่อนำ้ดี จำวน 60 ราย บริการแพทยืแผนไทย จำนวน 50 ราย ออกใบรับรองผู้พิการ จำนวน จำนวน 16 ราย คัดกรองสุขภาพจิต และให้คำปรึกษาการด้านเลิกบุหรี่ สุรา จำนวน 30 ราย บริการทันตกรรม จำวน 30 ราย และการให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 ราย

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์