อบรมพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุมกันโรคปี 2560

          20 ก.ค.2560 นายแพทย์มงคล เกียรติกวินพงศ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุมกันโรคปี 2560 คปสอ.เขวาสินรินทร์ และได้รับเกียรติจากคุณจิรานุวัฒน์ ดีสนิท จากรพ.สต.น้ำเขียว รัตนบุรี และภก.ประกอบ จิตตระการ สสจ.สุรินทร์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม เพื่อนำไปพัฒนางานต่อไปนพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์