ตรวจสุขภาพนักเรียน รร.บ้านสดอ

          กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯรพ.เขวาสินรินทร์ ออกตรวจสุขภาพนักเรียน รร.บ้านสดอ ปีการศึกษา 2560 โดยตรวจวัดสายตา ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง ตรวจสุขบัญญัติ 10 ประการ และตรวจสุขภาพช่องปาก โดยกลุ่มงานทัตกรรม พร้อมจ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก และยาถ่ายพยาธิแก่เด็ก รร.บ้านสดอ อ.เขวาสินรินทร์
นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์