มหกรรมกระโดดโล้ดเต้น เล่นสนุก

          กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ รพ.เขวาสินรินทร์ จัดมหกรรมกระโดดโล้ดเต้น เล่นสนุก เพื่อเด็กไทย สูงดี สมส่วน IQ และ EG ดี ภายใต้โครงการ โชป้า แอนด์ ชายด์ป้าเกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน อำเภอเขวาสินรินทร์ ปีงบประมาณ 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขวาสินทร์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณนักกายภาพ บำบัด รพ.เขวาสินรินทร์ ที่ร่วมเป็นวิทยากรในการสอนออกกำลังกายในครั้งนี้ค่ะ

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์