พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน ร่วมชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ณ หอประชุมอำเภอเขวาสินรินทร์ นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์ ผอ.รพ.เขวาสินรินทร์ ร่วมนำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมงานและจัดทีมปฐมพยาบาลให้บริการประชาชน

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์