บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเงินบำรุง (รายวัน)

 

--------------------------------------------------------------------------

 

ไฟล์แนบ   :    61122804.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์