โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ๕ ตำแหน่ง ๖ อัตรา

      ๑.นักจิตวิทยาคลินิก หรือ นักจิตวิทยา ๑ อัตรา

      ๒.นักโภชนาการ ๑ อัตรา

      ๓.พนักงานประจำห้องยา ๑ อัตรา

      ๔.พนักงานเก็บเงิน ๑ อัตรา

      ๕.พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) (เพศชาย) ๒ อัตรา

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน ๖ อัตรา.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์