ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์