ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ .pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์