ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา และพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๑ อัตรา

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์