ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์