ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานการเงินและบัญชี

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานการเงินและบัญชี.pdf

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์